Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 
Kontakt

Zadzwoń i umów

się na spotkanie

Telefon

886 870 300

ERGO HESTIA - Hestia Razem


 

logo_Ergo Hestia.png

Hestia Razem
Pakiet bezpieczeństwa dla Ciebie i Twojej rodziny

Produkt dostępny jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Ubezpieczyciela, definicje poszczególnych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, karencje, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz zasady ustalania składki ubezpieczeniowej określone są w Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie 

ERGO HESTIA oferuje 7 wariantów po kilka wariantów każdy. Miesięczna składka już od 30 zł.

Ubezpieczenia w otwartej grupie ERGO HESTIA może zawrzeć osoba aż do 63 roku życia!


 

Sprawdź i wybierz jeden z wariantów przygotowanych przez Hestia Razem: 

Wariant WARIANT
A
WARIANT
B
WARIANT
C
WARIANT
D
WARIANT
E
WARIANT
"SINGIEL"
WARIANT
"56+"
WARIANT
BEST DOCTORS
Składka 35 zł 40 zł 50 zł 60 zł 75 zł 80 zł 50 zł 84 zł
Suma Ubezpieczeniowa 27 000 15 000 17 000 22 000 25 000 50 000 10 000 10 000
BEST DOCTORS - ORGANIZACJA I LECZENIE ZA GRANICĄ Możesz rozszerzyć ubezpieczenie wykupując dodatkowo Wariant Best Doctors


Zmiana wariantu możliwa jest tylko i wyłącznie w rocznicę polisy głównej tj.  1 listopada.

W przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia zastosowana będzie karencja w odniesieniu do świadczeń i przez okresy wskazane w Certyfikacie Uczestnictwa. Dotyczy ona świadczeń, o które zakres ubezpieczenia w stosunku do Ubezpieczonego został poszerzony, w wyniku zmiany wariantu ubezpieczenia oraz, w przypadku podwyższenia kwot świadczeń, różnicy wynikającej z porównania kwot świadczeń obowiązujących po i przed zmianą wariantu. Okres karencji liczony jest od daty obowiązywania zmiany wariant


Zakres świadczeń w ramach
Grupowego Ubezpieczenia na Życie Hestia Razem pdf


 

Kto może przystąpić do otwartej grupy Hestia Razem?


 

 

Do grupy Hestia Razem może przystąpić osoba:

 • która ma ukończone 18 lat i nieukończone 63 lat oraz
 • dla osób powyżej 55 roku życia został przygotowany wariant 56+
 • nie ma i nie miała w przeszłości poważniejszych problemów zdrowotnych - na liście obok znajdziesz wyłączenia

 

Ubezpieczenie kierowane jest przede wszystkim do osób:

 • prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

 • niepracujących i niemających możliwości ani dostępu do tego typu ubezpieczenia,

 • pracujących w niewielkiej firmie, w której nie ma chętnych do przystąpienia do grupowego Ubezpieczenia na życie,

 • dla których aktualnie posiadane warunki ubezpieczenia nie są na satysfakcjonującym poziomie.

 

Przystąpienie do ubezpieczenia wymaga podpisania oświadczenia o stanie zdrowia - znajdziesz je w deklaracji przystąpienia załączonej niżej. Do tego ubezpieczenia nie są wymagane badania lekarskie.

 

 

Nie może przystąpić osoba, która:

 • przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu w związku z leczeniem choroby lub urazu będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku, w hospicjum, w domu pomocy społecznej a także nie jesteś osobą uznaną za niezdolną do pracy lub służby orzeczeniem właściwego organu,

 • choruje i chorowała w przeciągu 10 lat na: jakiekolwiek choroby serca lub układu
  krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroba wieńcowa, zawał serca, wadę serca, zmiany w EKG), cukrzycę (za wyjątkiem podwyższonego poziomu glukozy we krwi w okresie ciąży), raka, inne choroby nowotworowe a także udar mózgu, porażenie (paraliż), niewydolność nerek, marskość wątroby, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, AIDS, zakażenie wirusem HIV,

 • była hospitalizowana w przeciągu ostatnich 5 lat lub nie przebywałeś na zwolnieniu lekarskim (bądź lekarz zlecił takie zwolnienie) przez okres dłuższy niż 3 tygodnie – z wyjątkiem złamań, usunięcia wyrostka robaczkowego, usunięcia migdałków podniebiennych, ciąży – o ile w jej trakcie nie występowały schorzenia, które są leczone lub których objawy utrzymują się w dniu składania Certyfikatu,

 • wykonująca żadnego z niżej wymienionych zawodów: personel statku powietrznego, pilot statku powietrznego, spadochroniarz, pracownik przy wydobyciu ropy naftowej lub gazu, ratownik górski, ratownik wodny, marynarz morski, rybak morski, nurek, operator dźwigu, operator maszyn i urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych, czyściciel elewacji budowlanych/okien, dekarz, kominiarz, robotnik rozbiórki budowli, monter konstrukcji budowlanych/rusztowań, górnik, konwojent wartości pieniężnych, funkcjonariusz służb specjalnych, ochroniarz, policjant, żołnierz zawodowy, strażak, sportowiec zawodowy, artysta cyrkowy, kaskader.

 

Warunki ubezpieczenia w Hestia Razem


 

Hestia Razem to wyjątkowe ubezpieczenie dostępne dla każdego. To ubezpieczenie, które wybierasz sam, gdy znajdziesz się w szczególnym momencie życia: narodzin dziecka, pobytu w szpitalu, nieszczęśliwego wypadku, ciężkiej choroby, śmierci najbliższych.

Korzyści ubezpieczenia to:

 • Kompleksowa ochrona

 • Gwarancja zabezpieczenia finansowego rodziny osoby ubezpieczonej

 • Szeroki wachlarz świadczeń i wariantów ubezpieczeniowych dostosowany do potrzeb Klienta

 • Wysokość składki uzależniona od wysokości sumy ubezpieczenia i zakresu świadczeń

 • Polisa zawierana na rok z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny rok

 • Możliwość dopasowania ubezpieczenia do potrzeb poprzez zmianę wariantu w rocznicę polisy

 • Minimum formalności

 • Uproszczony kwestionariusz medyczny

 • Sprawna wypłata świadczeń

 • Usprawniony kontakt poprzez e-mail i sms

 

Karencja

 • 10 miesięcy karencji w przypadku: Urodzenie martwego noworodka, Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
 • 6 miesięcy karencji w przypadku: Zgonu ubezpieczonego, Zgonu ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu, Osierocenie dziecka na skutek zgonu ubezpieczonego, Zgonu małżonka, Zgonu dziecka, Zgonu rodzica ubezpieczonego, Zgou teścia ubezpieczonego, Poważne zachorowanie, Trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego
 • 3 miesiące karencji w przypadku: Leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego, Leczenie szpitalne - wskutek choroby

 

Jak kupić polisę ubezpieczeniową?


 

 

 1. Wybierz odpowiedni wariant/pakiet ubezpieczenia,

 2. Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia,

 3. Zadzwoń  +48 886 870 300 i umów się na spotkanie z Agentem,

 4. Poczekaj na wygenerowanie numeru konta do wpłat składek,

 5. Opłać składkę i ciesz się ochroną

UWAGA
Początek ubezpieczenia rozpoczyna się od 1 dnia miesiąca po opłaceniu pierwszej składki do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony!


 

SZCZEGÓŁY OFERTY U AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Umów się na spotkanie z Agentem i sprawdź jaką mamy dla Ciebie ofertę

+48 886 870 300