Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 
Kontakt

Zadzwoń i umów

się na spotkanie

Telefon

886 870 300

Ubezpieczenie: GENERALI Z myślą o życiu PLUS - Grupa Otwarta


 

 

logo_Generali.png

GENERALI z Myślą o życiu - Grupa Otwarta

 

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przygotowało program ubezpieczeniowy dla Członków Grupy Otwartej. Program Otwartej Grupy w Generali to szeroki zakres ochrony na życie i zdrowie. Zapewnij sobie i swoim bliskim dodatkową ochronę ubezpieczniową w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

 

Wysokość składki rozpoczyna się już od 29 zł miesięcznie.

Dla wymagających klientów oczekujących wysokich kwot świadczeń i rozbudowanej ochrony dostępne są warianty VIP.


 

Sprawdź i wybierz jeden z wariantów przygotowanych przez GENERALI:


dla singli - generali GO - obrazek.png
dla singli
dla par - Generali GO - obrazek.png
dla par
dla rodziny - Generali GO - obrazek.png
dla rodzin
dla seniora - Generali GO - obrazek.png
dla seniora

 

Assistance - POMOC MEDYCZNA GENERALI


 

 • W każdym z wariantów zawarta jest usługa pomocy medycznej.

 • Generali udziela pomocy Ubezpieczonemu, Współmałżonkowi (Konkubentowi) i Dziecku w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
 

Pomoc medyczna (świadczenia assistance)
Usługi realizowane w przypadku nieszczęśliwego wypadku na terenie RP Ubezpieczony
(limity świadczeń**)
Współmałżonek
/ Konkubent
(limity świadczeń**)
Dziecko
(limity świadczeń**)
Wizyta lekarza lub organizacja i pokrycie kosztów wizyty w placówce medycznej
(max. 4 razy w roku)
500 zł 500 zł 500 zł
Usługi realizowane w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania na terenie RP
 Transport medyczny  2000 zł  2000 zł  2000 zł
– z miejsca zamieszkania do szpitala
– ze szpitala do szpitala
– ze szpitala do miejsca zamieszkania
 Wizyta pielęgniarki  400 zł  400 zł  400 zł
 Dostawa leków  500 zł  500 zł  500 zł
 Organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego  500 zł  500 zł  500 zł
 Dostawa sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego  500 zł  500 zł  500 zł
 Pomoc domowa po hospitalizacji  500 zł  500 zł  500 zł
 Opieka nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną  500 zł  500 zł  500 zł
 Organizacja procesu rehabilitacji  bez limitu  bez limitu  bez limitu
    Usługi realizowane w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania poza terytorium RP
 Wizyta lekarza w miejscu pobytu lub organizacja wizyty u lekarza w placówce
(max. 1 raz w trakcie roku polisowego)
 150 EUR  150 EUR  150 EUR
 Organizacja wizyty pielęgniarki  bez limitu  bez limitu  bez limitu
 Organizacja transportu medycznego  bez limitu  bez limitu  bez limitu
 Organizacja transportu medycznego powrotnego  bez limitu  bez limitu  bez limitu
 Organizacja transportu medycznego pomiędzy placówkami  bez limitu  bez limitu  bez limitu
 Przekazanie ważnych informacji rodzinie lub pracodawcy  bez limitu  bez limitu  bez limitu
    Usługi realizowane w przypadku urodzenia się Dziecka
 Wizyta położnej  400 zł  400 zł  400 zł
 Infolinia medyczna:  bez limitu  bez limitu  bez limitu
 – informacja o ciąży  bez limitu  bez limitu  bez limitu
 – informacja dot. pielęgnacji niemowląt  bez limitu  bez limitu  bez limitu
    Usługi realizowane w przypadku zajścia trudnych sytuacji losowych
 Wizyta psychologa  400 zł  400 zł  400 zł
    Usługi dodatkowe
 Telefoniczna konsultacja z lekarzem specjalistą  bez limitu  bez limitu  bez limitu
 Organizacja wizyty u lekarza specjalisty  bez limitu  bez limitu  bez limitu
 Osoba towarzysząca przy transporcie do/z szpitala  bez limitu  bez limitu  bez limitu
 Infolinia medyczna  bez limitu  bez limitu  bez limitu
    
    ** limity świadczeń na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe
    Organizacją usług zajmuje się Centrum Pomocy Generali (CPG) – telefoniczne centrum zgłoszeniowe czynne 24h/dobę 7 dni w tygodniu.
    W razie zajścia zdarzenia należy kontaktować się pod nr telefonu (48) 22 575 96 36

 


 

Kto może przystąpić do otwartej grupy GENERALI?


 

 

 Do grupy GENERALI może przystąpić osoba która:

 • nie ukończyła 65 lat - może wybrać wariant 1-6,
 • nie ukończyła 80 lat - może wybrać wariant 7 Senior
 • nie przebywa na zwolnieniu lekarskim,
 • nie wykonuje zawodu z listy zawodów podwyższonego ryzyka,
 • przeszła pozytywnie ocenę ryzyka ubezpieczeniowego

 

 Kwestionariusz medyczny wymagany jest w przypadku osób które:

 •  na dzień zawarcia umowy będą miały ukończone 55 lat,
 •  nie złożyły podpisu pod oświadczeniem o stanie zdrowia we wniosku,
 •  posiadają orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy.

 

 

Nie może przystąpić osoba, która:

Wykonuje któregoś z wymienionych zawodów:

 • górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, marynarz, ratownik, żołnierz zawodowy, funkcjonariusz służb mundurowych (m. in. strażak, policjant, strażnik miejski/gminny, funkcjonariusz Służby Więziennej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego), treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy,

lub pracuje:

 • na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, w charakterze pracownika używającego materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownika rybołówstwa dalekomorskiego, personelu samolotów

 

Warunki ubezpieczenia GENERALI


 


Umowa zawierana jest na okres 1 roku i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres ubezpieczenia na niezmienionych warunkach, chyba że jedna ze stron złoży, najpóźniej na 30 dni przed upływem każdego okresu ubezpieczenia, oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy.

Nie opłacenia składki w terminie, czyli do 26 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia ochrony powoduje automatyczne zawieszenie ochrony (brak odpowiedzialności Towarzystwa). Maksymalny okres zawieszenia to 1 miesiąc.

 

Kontynuacja indywidualna

Po upływie okresu ochrony, możliwa jest dalsza dożywotnia kontynuacja ubezpieczenia na indywidualnych warunkach (podobnie jak w przypadku zakładowych ubezpieczeń grupowych).

Składka

Składka jest płatna miesięcznie z góry do 26 dnia dnia miesiąca. Klient otrzymuje swój indywidualny numer konta.


Zakończenie ochrony następuje w przypadku spełnienia jednego z niżej wymienionych warunków:

 •  w najbliższą rocznicę polisy po ukończeniu przez Ubezpieczonego 69 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku poniższych klauzul:
 •  śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
 •  trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
 •  pobyt Ubezpieczonego w szpitalu,
 •  pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
 •  poważne zachorowanie Ubezpieczonego – Wariant I,
 •  pomoc medyczna, odpowiedzialność kończy się w dniu najbliższej rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65 lat.
 •  a także w stosunku do każdego Ubezpieczonego w przypadku braku płatności 2 kolejnych składek w terminie.

Karencja

 • 3 miesiące – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu, poważne zachorowanie Ubezpieczonego – Wariant I II, poważne zachorowanie Dziecka, operacje chirurgiczne Ubezpieczonego,

 •  6 miesięcy – śmierć Ubezpieczonego, śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierć Współmałżonka, śmierć Dziecka, osierocenie Dziecka, śmierć Rodziców, śmierć Teściów,

 •  9 miesięcy – urodzenie Dziecka, urodzenie Dziecka martwego.

 

Klientom, którzy nie wcześniej niż na 31 dni przed zawarciem ubezpieczenia „Generali, z myślą o życiu - Grupa Otwarta”, zrezygnowali z wcześniejszej umowy ubezpieczenia tj. dowolnej umowy grupowego ubezpieczenia na życie lub indywidualnej kontynuacji w Generali, karencje liczyć się będą od daty zawarcia wspomnianej wcześniejszej umowy ubezpieczenia. Karencje stosowane będą jedynie do rozszerzonego zakresu ochrony i nadwyżek sum ubezpieczenia.


 

 
Korzyści dla klienta
 
 • Szeroki zakres ochrony, możliwość wyboru zakresu najlepiej odpowiadającego sytuacji osoby przystępującej do programu
 • Skrócony minimalny czas pobytu w szpitalu niezbędny do wypłaty świadczenia – 1 dzień dla pobytu wskutek NW
 • Ochrona z tytułu opieki medycznej (assistance) nie wygasająca w związku z wiekiem
 • Wszystkie umowy dodatkowe dotyczące dziecka Ubezpieczonego zapewniają ochronę od urodzenia
 • Możliwość dożywotniej ochrony ubezpieczeniowej w ramach wariantu z myślą o seniorze
 • Minimum formalności związanych z zawarciem ubezpieczenia
 • SMS-y przypominające o terminie płatności
 • Dostęp do warunków ubezpieczenia on-line w Koncie Klienta Generali
 • Usługi dodatkowe – oferta rabatowa dla Generali

 

Jak kupić polisę ubezpieczeniową?


 

 

 1. Wybierz odpowiedni wariant/pakiet ubezpieczenia,

 2. Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia,

 3. Zadzwoń  +48 886 870 300 i umów się na spotkanie z Agentem,

 4. Poczekaj na wygenerowanie numeru konta do wpłat składek,

 5. Opłać składkę i ciesz się ochroną

UWAGA
Początek ubezpieczenia rozpoczyna się od 1 dnia miesiąca po opłaceniu pierwszej składki do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony!

 

SZCZEGÓŁY OFERTY U AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Umów się na spotkanie z Agentem i sprawdź jaką mamy dla Ciebie ofertę

+48 886 870 300