Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 
Kontakt

Zadzwoń i umów

się na spotkanie

Telefon

886 870 300

POLISA-ŻYCIE SUPER GRUPA

stronawbudowie.png


 

logo_Polisa-życie.png

POLISA-ŻYCIE Super Grupa

Super Grupa to ubezpieczenie mające na celu ochronę życia i zdrowia oraz zabezpieczenie przyszłości finansowej Klientów i członków ich rodzin. Zapewnia szeroką ochronę Klientom indywidualnym na warunkach ubezpieczeń grupowych. Super Grupa gwarantuje Tobie i Twojej rodzinie zabezpieczenie finansowe na przyszłość. Jest to korzystny pakiet ubezpieczeń dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących wolne zawody. Super Grupa pozwala ubezpieczyć także osoby zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa o pracę np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna, a nawet osoby bezrobotne lub też inne zainteresowane ubezpieczeniem.

Wysokość składki rozpoczyna się już od 36 zł miesięcznie.

Dla wymagających klientów oczekujących wysokich kwot świadczeń i rozbudowanej ochrony dostępne są warianty VIP. 

Sprawdź i wybierz jeden z wariantów przygotowanych przez POLISA-ŻYCIE : 

Zakres ubezpieczenia PAKIET 1 PAKIET 2 PAKIET 3 PAKIET 4 PAKIET 5 PAKIET 6 Karencja
1  Zgon Ubezpieczonego  8 000  15 000  20 000  30 000  40 000  44 000  3 mies.
2  Zgon ubezpieczonego w wyniku NW
(płatne łącznie ze świadczeniem nr 1)
 20 000  30 000  40 000  60 000  80 000  94 000     
3  Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego
(płatne łącznie ze świadczeniami nr 1 i 2)
 32 000  60 000  80 000  120 000  120 000  150 000
4  Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego
(płatne łącznie ze świadczeniami nr 1 i 2)
 32 000  60 000  80 000  120 000  120 000  150 000
5  Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego
(płatne łącznie ze świadczeniami nr 1 i 2)
 32 000  60 000  80 000  120 000  120 000  150 000
6  Zgon Ubezpieczonego w wyniku choroby
(zawał serca, udar mózgu) (płatne łącznie ze świadczeniem nr 1)
 12 000  22 500  30 000  45 000  50 000  49 000  6 mies.
7  Zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka
(bez względu na liczbę dzieci)
2 400  1 500 2 000 3 000 4 000  3 000  6 mies.
8  Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW
(za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu)
 128 150 200  300 400  400  
9  Poważne zachorowania
(nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek,
by-pass, transplantacja jednego z głównych narządów, ciężkie
oparzenie, śpiączka, wystąpienie choroby Creutzfeldta-Jakoba)
 1 600  3 000  4 000  3 000  4 000  6 000  6 mies.
10  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
(za każdy dzień pobytu trwającego 5 lub więcej dni):
 32 60  60 60 60  60 6 mies. 
 11  Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW
(za każdy dzień pobytu trwającego 1 lub więcej dni):
 40 60 60 60 60 80  
 12  Narodziny dziecka Ubezpieczonemu 720 1 200 1 400  1 500  2 000 2 300  9 mies.
13  Narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu 1 200  1 500  2 000  3 000 4 000 5 000  
14  Zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego  2 000  1 500  4 000  6 000 7 200 8 000 6 mies. 
 15  Zgon małżonka Ubezpieczonego w wyniku NW
(płatne łącznie ze świadczeniem nr 14)
6 000 6 000  9 000 12 000 15 200 16 000  
 16  Zgon dziecka Ubezpieczonego bez względu na wiek 2 000  4 500  4 000 6 000  8 000 5 000 3 mies. 
17  Zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW
(płatne łącznie ze świadczeniem nr 16)
6 000  9 000  9 000 13 500 16 000 20 000  
 18  Zgon rodziców Ubezpieczonego  1 040 1 200  1 400  1 500  2 000 2 300 6 mies. 
 19  Zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego  1 040 1 200  1 400 1 500 2 000  2 300 6 mies. 
UMOWA DODATKOWA         
 20  Rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  
 21  Leczenie poszpitalne - świadczenie apteczne
(trwającego nieprzerwanie min. 3 dni)
 100  100  100  100  100  100  6 mies.
     I klasa  800  800  800  800  800  800   6 mies.
 II klasa  400  400  400  400  400  400
 III klasa  200  200  200  200  200  200
 23  Leczenie specjalistyczne (chemioterapia, radioterapia,
wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienia
stymulatora, ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa)
 800  800  800  800  800  800  3 mies.
 24  Pobyt Ubezpieczonego na OIOM  50  50  50  50  50  50     
 25  Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału bądź udaru mózgu  50  50  50  50  50  50
  Indywidualna Kontynuacja polisy pod warunkiem, że ubezpieczony opłacał składkę min. 5 lat  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK  TAK
SKŁADKA MIESIĘCZNA    36 zł  50 zł  60 zł  73 zł  89 zł  105 zł

 

W każdym PAKIECIE dostępny pakiet ASSISTANCE


 

PAKIET ASSISTANCE
1 Dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza. *  do 1 600 zł
2 Pokrycie kosztów leków dostarczonych do miejsca pobytu. *  do 300 zł
3 Transport medyczny z miejsca zamieszkania do odpowiedniej
placówki medycznej. *
 do 1 600 zł
4 Transport medyczny z placówki medycznej do innej placówki
medycznej lub do miejsca zamieszkania. *
 do 1 600 zł
5 Pomoc domowa oraz pielęgniarska po hospitalizacji trwającej
powyżej 5 dni. *
 do 500 zł
6 Organizacja wizyt fizykoterapeuty w domu albo organizacja wizyt
w poradni rehabilitacyjnej. *
 do 600 zł
7 Organizacja transportu sprzętu rehabilitacyjnego. *  do 400 zł
8 Organizacja zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. *  do 400 zł
9 Przyjazd członka rodziny do ubezp./małż., który przebywa
w szpitalu dłużej niż 3 dni. Bilet bus lub kolej, hotel 1doba *
 do 300 zł
10 Dostarczenie rzeczy osobistych dla ubezpieczonego lub małżonka
ubez., który przebywa w szpitalu dłużej niż 3 dni. *
 do 150 zł
11 Wizyty lekarza po nieszczęśliwym wypadku. *  do 1 600 zł
12 Wizyty pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku. *  do 1 600 zł
13 Pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej. *  do 1 600 zł
14 Infolinia medyczna. *  22 522 27 30
* Wszystkie świadczenia i usługi w ramach ASSISATNCE MEDYCZNEGO ograniczone są do kwoty 1 600 zł za jedno zdarzenie ubezpieczeniowe.
* Świadczenia te przysługują oddzielnie dla Ubezpieczonego i Małżonka Ubezpieczonego.
Wartości podane w tabeli są wartościami skumulowanymi i nie należy ich ze sobą łączyć

 


 


 


 

Przystąpienie do ubezpieczenia Super Grupa!

 

  1. Wybierz odpowiedni wariant/pakiet ubezpieczenia,

  2. Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia,

  3. Zadzwoń  +48 886 870 300 i umów się na spotkanie z Agentem,

  4. Poczekaj na wygenerowanie numeru konta do wpłat składek,

  5. Opłać składkę i ciesz się ochroną

UWAGA
Początek ubezpieczenia rozpoczyna się od 1 dnia miesiąca po opłaceniu pierwszej składki do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony!

 

Dokumenty:

  • DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
  • OWU ALLIANZ BEZPIECZNE ŻYCIE
  • ZAKRES ASSISTANCE
  • PORÓWNANIE PAKIETÓW ALLIANZ

 

SZCZEGÓŁY OFERTY U AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Umów się na spotkanie z Agentem i sprawdź jaką mamy dla Ciebie ofertę

+48 886 870 300


 

Kto może przystąpić do otwartej grupy w POLISA-ŻYCIE?


 

Warunki ubezpieczenia Super Grupa