Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 
Kontakt

Zadzwoń i umów

się na spotkanie

Telefon

886 870 300

Prywatne Ubezpieczenia zdrowotne


W SWOJEJ OFERCIE POSIADAMY 5 TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH
W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO:


Signal Iduna Logo InterRisk Logo Compensa Logo Inter Logo
PZU Logo

Jak kupić polisę ubezpieczeniową? Dowiedz się więcej i ubezpiecz się!


SZCZEGÓŁY OFERTY U AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Umów się na spotkanie z Agentem i sprawdź jaką mamy dla Ciebie ofertę

+48 886 870 300


Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy?

Polak nieustannie martwi się o zdrowie swoje i swojej rodziny. Wydaje mu się, że jest przygotowany na każdą ewentualność. Coraz więcej Polaków chce mieć lepszy dostęp do opieki medycznej. Dlatego oprócz standardowego ubezpieczenia w NFZ decydujemy się na wykup dodatkowej polisy zdrowotnej. Niestety nie zawsze da się czekać w kolejce do lekarza: wiedzą o tym i seniorzy i rodzice małych dzieci. Trudny dostęp do diagnostyki i lekarzy specjalistów może kosztować zdrowie, a nawet życie. Cena, jaką musimy zapłacić za prywatne ubezpieczenie zdrowotne, waha się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie.

Jak wybrać odpowiednią polisę ubezpieczeniową?


Obecnie na rynku polskim jest już kilkadziesiąt ofert prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Ubezpieczenia różnią się nie tylko ceną, ale także zakresem ochrony, specjalnościami lekarzy, rodzajami zabiegów, do których jest zapewniony dostęp czy liczbą placówek, z którymi współpracuje ubezpieczyciel. Wybór polisy powinien być zdeterminowany przede wszystkim rodzajem ryzyka, od jakiego chcemy się ubezpieczyć. Inną polisę powinny wybrać osoby decydujące się na wyjazd związany z uprawianiem sportów ekstremalnych (często w podstawowych polisach ubezpieczeniowych ubezpieczyciel wyłącza odpowiedzialność za szkody poniesione z tego tytułu), a inną osoby, które chcą zabezpieczyć się na wypadek choroby nowotworowej, czy innego zachorowania. Aby prywatne ubezpieczenie zdrowotne było odpowiednie, podstawą wyboru polisy powinno być przede wszystkim szczegółowe prześledzenie Ogólnych Warunków Umowy.

Na co uważać przy zawieraniu umowy


Podczas wyboru polisy zdrowotnej musimy zwrócić uwagę na szereg kruczków prawnych w niej zapisanych. Przy zawieraniu umowy z ubezpieczycielem powinniśmy przede wszystkim przyjrzeć się wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, zwanej sumą gwarancyjną, która określa górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

bardzo ważny jest okres karencji, nazywany okresem odpowiedzialności. Jest to moment, od którego obowiązywać będzie nas ochrona ubezpieczeniowa.

Może się zdarzyć, że np. drugiego dnia po wykupieniu polisy złamiemy nogę. Cieszymy się, że mamy polisę, zgłaszamy się do ubezpieczyciela, a ten odmawia nam wypłaty, bo w przepisach OWU przewidział 7-dniowy okres karencji. Oznacza to, że ubezpieczyciel płaci za zdarzenie ubezpieczeniowe, ale jeśli wystąpiło ono po siedmiu dniach od zwarcia umowy.

Kupując polisę musimy zwrócić także uwagę na wspomniany już wcześniej zakres ochrony. Ten, dla naszego dobra powinien być oczywiście jak najszerszy.

Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na zawężanie zakresu ubezpieczenia oraz wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli zdarzenia których zajście uchyli obowiązek wypłaty świadczenia – ich zbytnie rozszerzenie może całkowicie wyłączać realną wypłatę odszkodowania.

warto również zwrócić uwagę na zakres terytorialny ubezpieczenia (czyli wyłączenia obowiązywania polisy w określonych krajach), okres obowiązywania umowy, a także formalności, których należy dochować w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego (np. obowiązek poinformowania o nim w krótkim terminie).

Co oznacza na polisie suma ubezpieczenia?


Suma ta, określa bowiem granice odpowiedzialności ubezpieczyciela za określone zdarzenia, które są objęte ochroną ubezpieczeniową. Oznacza to, że suma ubezpieczenia wyznacza kwotową granicę pokrywanych przez ubezpieczyciela świadczeń w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych, a w przypadku ubezpieczeń na życie – kwotę odszkodowania wypłacaną osobie (lub osobom) uposażonym po śmierci ubezpieczonego. Powinniśmy jednak pamiętać, że nie zawsze suma ubezpieczenia równa się kwocie, która zostanie nam wypłacona. Należy zwrócić uwagę na sposób ustalania wypłaty świadczenia w odniesieniu do sumy zabezpieczenia opisany w OWU.

Przy zawieraniu umowy z ubezpieczycielem kluczową kwestią jest określenie sumy tego ubezpieczenia. Także kupując polisę zdrowotną, powinniśmy zwrócić na nią uwagę.

Odmowa pokrycia kosztów leczenia?


Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela są każdorazowo regulowane w OWU. Zajście określonych zdarzeń wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela prowadzi do odmowy wypłaty odszkodowania.

Wyłączenia mogą dotyczyć określonych chorób czy też przypadków leczenia, jak również określonych państw, w których nie działa ochrona ubezpieczeniowa. Warto pamiętać, że przy ubezpieczeniach związanych z pobytem szpitalnym wyłączenia dotyczą czasami wymaganego minimalnego czasu pobytu w szpitalu (np. powyżej 3 dni).

Każdorazowo zobowiązani jesteśmy zastosować się do odpowiedniej procedury zgłoszenia danego wypadku m.in. poprzez kontakt z odpowiednim centrum pomocy ubezpieczyciela. Niezachowanie tego wymogu umożliwia zmniejszenie świadczenia ubezpieczyciela

Za jakie świadczenia dopłacimy?


Nawet jeśli posiadamy dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, powinniśmy pamiętać, że za część świadczeń medycznych i tak będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Według przepisów prawa, w przypadku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową ubezpieczyciel pokrywa jedynie niezbędne i udokumentowane koszty leczenia ubezpieczonego do określonej sumy pieniężnej, wskazanej w polisie ubezpieczeniowej, prawidłowo zgłoszone ubezpieczycielowi.

Warto także pamiętać, że część ubezpieczycieli, nawet jeśli posiadamy dodatkową polisę, nie pokryje kosztów, jakie ponosimy w związku z uzyskaniem opinii profesorskiej dotyczącej stanu zdrowia, opieką sanatoryjną lub rehabilitacją.

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne?


Kolejki do tak zwanych gwarantowanych świadczeń w ramach publicznej opieki zdrowotnej mogą się ciągnąć miesiącami. Dlatego może się okazać, że będziesz musiał skorzystać z prywatnej konsultacji. Wykupienie podstawowego pakietu medycznego w większości przypadków okaże się bardziej opłacalne niż nawet sporadyczne prywatne wizyty. Sumy te mogą się wahać w zależności od stanu zdrowia, miejsca zamieszkania (na przykład jeśli mieszkasz w małym mieście lub na wsi i musisz dojechać do specjalisty, przyjmującego w większym mieście) i indywidualnych potrzeb. Dlatego warto policzyć sobie, ile tak naprawdę wydajesz na opiekę medyczną poza NFZ.

 


zapoznaj się z innymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, które posiadamy w swojej ofercie:Wszystkie materiały zamieszczone na naszej stronie w formie tekstu mają wyłącznie charakter marketingowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służą informacyjnie.
Szczegółowe warunki oferowanych ubezpieczeń zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, które zamieściliśmy w formie załączników PDF pod opisem każdego ubezpieczenia.

Bezpieczeństwo Polis