Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 
Kontakt

Zadzwoń i umów

się na spotkanie

Telefon

886 870 300

ALLIANZ - UBEZPIECZENIE OC AC


allianz logo2.jpgAllianz jest jednym z czołowych podmiotów na światowym rynku usług finansowych, zapewnia dostęp do szerokiej gamy ubezpieczeń życiowych i majątkowych w 70 krajach na całym świecie. W Polsce firma obecna jest od 1997 roku, zalicza się ją do największych instytucji ubezpieczeniowych w kraju. Zawdzięcza to ofercie obejmującej blisko 180 produktów, na którą składają się ubezpieczenia samochodu, życia, zdrowia, mieszkania i domu, podróży, NNW oraz ochrony dla firm.


Ubezpieczenie komunikacyjne Allianz


Jak zlikwidować szkodę w Allianz?

Proces likwidacji szkód rozpoczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępny na stronie internetowej Ubezpieczyciela, za pomocą aplikacji mobilnej Allianz Pomoc lub dzwoniąc na infolinię pod numer (22) 567 12 02. Dokumenty do szkody można natomiast dosłać poprzez formularz online, a także przesyłając zdjęcia i skany e-mailem na adres szkody@allianz.pl lub MMS-em pod numer 661 003 124.

Autocasco

Ochroną ubezpieczenia autocasco w Allianz objąć można samochód, którego wiek nie przekracza 12 lat. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, gdy do uszkodzenia pojazdu dojdzie w Polsce oraz na terytorium krajów europejskich i państw basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii i Libii). Polisa zabezpiecza przed skutkami wypadku, uszkodzenia, zniszczenia, utraty pojazdu lub jego wyposażenia, które powstały wskutek:

 • wypadku,
 • uszkodzenia przez osoby trzecie,
 • pożaru, wybuchu, osmolenia,
 • huraganu, gradu, uderzenia piorunu, powodzi oraz działania innych sił przyrody,
 • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej.

 

Podstawowa ochrona ubezpieczenia autocasco nie obejmuje ryzyka kradzieży oraz szkód powstałych wskutek kradzieży na terytorium Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i europejskiej części Rosji, bez względu na wariant, w jakim została zawarta umowa ubezpieczenia.

 

Umowę zawiera się w dwóch wariantach określających sposób likwidacji szkody częściowej:

 • wariant serwisowy,
 • wariant ekonomiczny.

 

Zakres ubezpieczenia autocasco w Allianz nie obejmuje uszkodzenia lub zniszczenia ogumienia pojazdu (chyba że jednocześnie wystąpiły szkody w innych częściach auta). Natomiast w świadczeniu wypłacanym za straty w wyposażeniu pojazdu określono górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela, który wynosi 20% sumy ubezpieczenia ustalonej w dniu ustalania odszkodowania.

 

Umowa ubezpieczenia autocasco w Allianz zawiera udział własny o wysokości 10% wartości szkody w przypadku kradzieży pojazdu z miejsca niestrzeżonego. Ubezpieczony może całkowicie zrezygnować z udziału własnego lub wprowadzić kolejne zapisy, obniżające wysokość składki za polisę.

Car Assistance

Car Assistance w Allianz jest uzupełnieniem ochrony ubezpieczenia autocasco. Ubezpieczyciel gwarantuje ochronę kierowcy i pasażerów pojazdu podczas zdarzeń, które miały miejsce w czasie podróży po Polsce oraz terytorium państw Europejskich objętych systemem Zielonej Karty, z wyłączeniem Rosji, Ukrainy i Mołdawii.

 

Car Assistance Allianz obejmuje ochroną:

 • samochody osobowe,
 • samochody ciężarowo-osobowe,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej ładowności do 2 ton,
 • przyczepy kempingowe oraz przyczepy o dopuszczalnej ładowności do 500 kg,
 • motocykle o pojemności silnika do 50 cm3,
 • za dodatkową dopłatą także dla pojazdów wykorzystywanych jako nauka jazdy, taksówka lub pojazdy służących do przewozu osób.

 

Allianz udostępnia ubezpieczenie pomocowe w trzech wariantach: Car Assistance Standar, Car Assistance Plus oraz Car Assistance Exclusive.

 

Wariant Standard zapewnia pomoc ubezpieczyciela udzielaną w związku z:

 • wypadkiem,
 • brakiem paliwa lub awarią pojazdu, do których doszło w odległości co najmniej 30 km od miejsca zamieszkania,
 • kradzieżą.

 

W ramach podstawowego pakietu można liczyć na:

 • holowanie do najbliższego warsztatu, parkingu lub miejsca zamieszkania oraz pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia do wysokości 125 euro w Polsce lub 250 euro zagranicą,
 • pojazd zastępczy na okres 4 dni,
 • Pakiet Samochodowy zapewniający pokrycie kosztów parkingu (na okres nieprzekraczający 2 dni, do równowartości 25 euro w Polsce oraz 38 euro poza granicami kraju) oraz złomowania (do równowartości 50 euro dla zdarzeń w Polsce oraz 100 euro za granią),
 • organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania dla kierowcy i pasażerów na czas naprawy samochodu maksymalnie przez trzy doby do wysokości 50 euro na osobę w Polsce lub 75 euro poza granicami kraju,
 • dostęp do informacji pomocowej zarówno przed, jak i w trakcie podróży.

 

Ubezpieczenie w wersji Car Assistance Plus zapewnia pomoc Allianz w przypadku:

 • wypadku,
 • awarii,
 • kradzieży,
 • braku paliwa uniemożliwiającego dalszą podróż.

 

Kierowca i pasażerowie pojazdu mogą spodziewać się pomocy ubezpieczyciela w zakresie:

 • holowania do najbliższego warsztatu, parkingu lub miejsca zamieszkania oraz pokrycia kosztów naprawy na miejscu zdarzenia do wysokości 1000 euro,
 • pojazdu zastępczego na okres 7 dni,
 • Pakiet Samochodowy obejmujący pokrycie kosztów parkingu (na okres nieprzekraczający 2 dni, do równowartości 25 euro w Polsce oraz 38 euro poza granicami kraju) oraz złomowania (do równowartości 50 euro dla zdarzeń w Polsce oraz 100 euro za granią),
 • organizacji i pokrycia kosztów zakwaterowania dla kierowcy i pasażerów na czas naprawy samochodu maksymalnie przez trzy doby do wysokości 50 euro na osobę w Polsce lub 75 euro poza granicami kraju,
 • dostęp do informacji pomocowej zarówno przed, jak i w trakcie podróży oraz udzielenie pomocy w zakresie rezerwacji noclegów, posiłków, a nawet biletów na wydarzenia kulturalne.

 

Przedmiotem ubezpieczenia Car Assistance w wersji Exclusive są świadczenia udzielone w związku z następującymi zdarzeniami:

 • wypadkiem,
 • awarią,
 • kradzieżą,
 • brakiem paliwa uniemożliwiającym dalszą podróż.

 

W ramach pełnego pakietu ubezpieczenia Allianz udzieli pomocy, w zakres której wchodzi:

 • holowanie do dowolnie wskazanego miejsca oraz pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia do wysokości 2000 euro,
 • pojazd zastępczy na okres 14 dni,

Pakiet Samochodowy obejmujący pokrycie kosztów parkingu (na okres nieprzekraczający 2 dni, do równowartości 25 euro w Polsce oraz 38 euro poza granicami kraju) oraz złomowania (do równowartości 50 euro dla zdarzeń w Polsce oraz 100 euro za granią),

 • organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania dla kierowcy i pasażerów na czas naprawy samochodu maksymalnie przez trzy doby do wysokości 50 euro na osobę w Polsce lub 75 euro poza granicami kraju,
 • dostęp do informacji pomocowej zarówno przed, jak i w trakcie podróży oraz udzielenie pomocy w zakresie rezerwacji noclegów, posiłków, a nawet biletów na wydarzenia kulturalne,
 • pakiet Cztery Pory Roku zapewniający świadczenia szczególnie potrzebne w danym okresie,
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu bagażu,
 • opieka nad dziećmi,
 • odwiezienie zwierząt,
 • odstawienie pojazdu po naprawie a wskazane miejsce, czyli tzw. door to door.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera

Umowa ubezpieczenia NNW oferowana przez Allianz obejmuje ochroną zarówno kierowcę, jak i podróżujących wraz z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem pojazdu. W ramach polisy ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów leczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego:

 • w związku z ruchem pojazdów,
 • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • bezpośrednio po jego załadowaniu lub wyładowaniu,
 • podczas zatrzymania pojazdu, postoju pojazdu lub naprawy pojazdu.

 

Allianz zapewnia pomoc finansową na wypadek uszczerbku na zdrowiu i śmierci ubezpieczonego do wysokości sumy gwarancyjnej w czterech możliwych wariantach:

 • NNW 10000, w którym odpowiedzialność ubezpieczyciela wynosi 10 000 zł, w przypadku podwójnego świadczenia 20 000 zł, a na wypadek śmierci 5 000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby,
 • NNW 30000 zapewniający rekompensatę do 30 000 zł, z tytułu podwójnego świadczenia 60 000 zł i w przypadku śmierci 15 000 zł dla każdej objętej ubezpieczeniem osoby,
 • NNW 50000, które obejmuje ochroną wszystkie ubezpieczone osoby do wysokości 50 000 zł, 100 000 zł w przypadku podwójnego świadczenia i 25 000 zł w przypadku śmierci,
 • NNW 100000 o sumie ubezpieczenia równej 100 000 zł, w przypadku podwójnego świadczenia 200 000 zł oraz 50 000 zł na wypadek śmierci dla każdej objętej ochroną ubezpieczenia osoby.

 

Allianz refunduje koszty leczenia zrealizowanego w kraju niezależnie od miejsca wystąpienia wypadku, jednak maksymalnie do łącznej kwoty nieprzekraczającej 10% wysokości określonej w umowie sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie straty finansowej poniesionej z powodu kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu

Allianz umożliwia objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdu wraz z jego wyposażeniem na wypadek kradzieży lub szkody całkowitej powstałej wskutek:

 • wypadku drogowego,
 • kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (zwierzętami lub przedmiotami),
 • pożaru, wybuchu, osmalenia,
 • huraganu, gradu, powodzi i działania innych sil natury,
 • działania czynników technicznych i chemicznych.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty należnego świadczenia jeśli do straty doszło w Polsce, w krajach basenu Morza Śródziemnego (prócz Algierii i Libii) oraz na terenie Europy (za wyjątkiem terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii).

 

Sumą ubezpieczenia jest równowartość kwoty określonej jako 30% wartości pojazdu, jednak nie większej niż 30 000 zł.

Ubezpieczenie Informacja Prawna

Za dodatkową opłatą Allianz umożliwia dołączenie do polisy OC i AC pakietu ubezpieczenia Informacji Prawnej. Obejmuje on świadczenia przysługujące kierowcy i wszystkim podróżującym z nim pasażerom, jeśli w związku z wypadkiem wystąpi potrzeba skorzystania z wsparcia prawnika. W ramach polisy ubezpieczyciel udostępnia:

 • infolinię prawną,
 • drogą elektroniczną wzory umów cywilnoprawnych oraz aktualne lub historyczne akty prawne,
 • informacje teleadresowe do adwokatów, radców prawnych i notariuszy, a także sądów i prokuratury,
 • informacje na temat odmiennych regulacji prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich.

Ubezpieczenie Assistance do OC

Każdy posiadacz ochrony udzielanej przez Allianz na podstawie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC ma zapewnioną pomoc ubezpieczyciela na terenie całego kraju w wariancie Mini Car Assistance. Świadczenia w postaci pomocy udzielanej zarówno kierowcy, jak i pasażerom, obejmują:

 • naprawę samochodu na miejscu wypadku oraz holowania do najbliższego warsztatu do wysokości 125 euro na każde z świadczeń (obejmuje także samochód osoby poszkodowanej w wypadku z kierowcą ubezpieczonym w Allianz),
 • udzielenie pomocy informacyjnej.

 

Za dodatkową opłatą ochronę ubezpieczenia pomocowego można rozszerzyć do wariantu Car Assistance Standard obejmującego zdarzenia powstałe w Polsce oraz podczas podróży na terytorium państw objętych systemem Zielonej Karty za wyjątkiem Rosji, Ukrainy i Mołdawii. Na wsparcie Allianz udzielane kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu liczyć można w zakresie:

 • pokrycia kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub holowania do równowartości 125 euro dla zdarzeń na terytorium Polski lub 250 euro dla zdarzeń powstałych poza granicami,
 • pokrycia kosztów pojazdu zastępczego,
 • pakietu samochodowego zapewniającego pokrycie kosztów parkingu (na okres nieprzekraczający 2 dni, do równowartości 25 euro w Polsce oraz 38 euro poza granicami kraju) oraz złomowania (do równowartości 50 euro dla zdarzeń w Polsce oraz 100 euro za granią),
 • pokrycie kosztów zakwaterowania (do równowartości 50 euro w kraju i 75 euro zagranicą w przeliczeniu na osobę), powrotu do miejsca zamieszkania lub kontynuacji dalszej podróży,
 • usług informacyjnych przed podróżą i w jej trakcie, a w razie wypadku także przekazywaniu wiadomości o stanie zdrowia najbliższym.

Jak kupić polisę ubezpieczeniową? Dowiedz się więcej i ubezpiecz się!


SZCZEGÓŁY OFERTY U AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Umów się na spotkanie z Agentem i sprawdź jaką mamy dla Ciebie ofertę

+48 886 870 300


Oblicz OC AC dla twojego samochodu.png


Zapoznaj się jeszcze z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi, które posiadamy w ofercie: