Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 
Kontakt

Zadzwoń i umów

się na spotkanie

Telefon

886 870 300

AXA - UBEZPIECZENIE OC AC


axa bis.jpgAXA funkcjonują w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczenia majątkowe obejmują majątek osobisty lub firmowy oraz odpowiedzialność cywilną, a także ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Częścią tych ubezpieczeń są usługi assistance, które realizowane są we współpracy z AXA Assistance. 30 września 2016 roku AXA Ubezpieczenia TUiR przejęła firmę ubezpieczeniową, Liberty Ubezpieczenia. 31 października 2016 włączona do niej została firma Avanssur S.A. działająca pod marką AXA Direct. AXA połączy wszystkie towarzystwa majątkowe działające w Polsce w jedną spółkę pod szyldem AXA Ubezpieczenia TUiR do końca II kwartału 2017 roku.


Ubezpieczenie komunikacyjne AXA


Jak zlikwidować szkodę w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.?

Likwidacja szkody w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. można dokonać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej ubezpieczyciela, poprzez wysłanie wiadomości z opisem zaistniałej szkody. Można również zamówić kontakt z konsultantem, zadzwonić na infolinię pod numer 22 599 9522 lub wysłać wiadomość e- mailem na adres: szkody@axaubezpieczenia.pl bądź faks-em do Działu Likwidacji Szkód 22 599 9295.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Dostępne w AXA DIRECT obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód powstałych w związku z ruchem pojazdu. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody na mieniu do kwoty 1 mln euro oraz do kwoty 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne w AXA DIRECT oferowane jest wraz z Zieloną Kartą oraz Assistance MINI zapewniającym podstawowe usługi pomocowe 24 godziny na dobę.

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie autocasco dostępne w AXA DIRECT w zależności od zakresu umowy może obejmować następstwa wypadków polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, przewożonego w nim bagażu oraz dodatkowego wyposażenia auta. Na wniosek ubezpieczającego zakres polisy można rozszerzyć o ryzyko utraty samochodu, jego części lub zamontowanego w nim wyposażenia. Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy do szkody doszło na terenie kraju. Rozszerzenie odpowiedzialności o terytorium Europy jest możliwe za dodatkową opłatą oraz pod warunkiem, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko kradzieży auta w Polsce.

 

Umowę zawrzeć można w jednym z dwóch wariantów określających sposób likwidacji szkody częściowej: na podstawie wycen (likwidacja szkody na kosztorys) lub na podstawie faktur i rachunków (likwidacja szkody w warsztacie) dokumentujących usługi naprawy uszkodzonego pojazdu.

Ubezpieczenie Od Zniszczenia Pojazdu Wskutek Pożaru i Od Kradzieży

Ubezpieczenie od zniszczenia pojazdu wskutek pożaru i od kradzieży to polisa przeznaczona dla właścicieli samochodów, którzy nie potrzebują kompleksowej ochrony dostępnej w pakiecie ubezpieczenia AC. Produkt oferowany przez AXA DIRECT gwarantuje im wypłatę odszkodowania jedynie w przypadku szkody całkowitej, polegającej na zniszczeniu ubezpieczonego pojazdu wskutek pożaru lub kradzieży. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia, które miały miejsce w Polsce.

Ubezpieczenie szyb w pojeździe

W ramach ubezpieczenie szyb w pojeździe AXA DIRECT zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy lub wymiany szyby czołowej, bocznej i tylnej. Ochroną objęte są zdarzenia powstałe na terenie Polski. Suma ubezpieczenia wynosi 2 tys. zł i stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku uszkodzenia szyby czołowej każdorazowo stosowana jest franszyza redukcyjna zmniejszająca wysokości wypłacanego odszkodowania o 10%.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierującego Pojazdem oraz Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Pasażerów

Ubezpieczenie NNW dostępne w AXA DIRECT obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia powstałe w czasie trwania umowy, do których doszło w Polsce oraz na terytorium Europy. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody, które powstały podczas:

 • poruszania się ubezpieczonego pojazdu,
 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • naprawy w trasie,
 • parkowania.

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie śmierć lub urazy ciała. Oznacza to, że w ramach polisy AXA DIRECT nie zapewnia świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu, zadośćuczynienia za doznane krzywdy, jak również odszkodowania za poniesione straty materialne. W przypadku śmierci ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wysokości 20% sumy ubezpieczenia, jeśli doszło do częściowego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie odpowiada procentowi szkody na zdrowiu.

Ubezpieczenie Zielona Karta

Przedmiotem ubezpieczenia Zielona Karta jest odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami kraju, na terytorium państw wskazanych w dokumencie. Suma gwarancyjna odpowiada wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w kraju miejsca zdarzenia, jednak nie może być niższa niż równowartość sum obowiązujących wskazanych w polisie. W AXA DIRECT Zielona Karta dodawana jest bezpłatnie w ramach ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie AXA Assistance

Ubezpieczenie AXA Assistance obejmuje pomoc informacyjną, serwisową, organizacyjną a także medyczną oraz samochód zastępczy. Ubezpieczyciel zapewnia wsparcie w ramach jednego z pięciu dostępnych wariantów. W najprostszym wariancie Mini poszkodowany może liczyć na wsparcie informacyjne oraz pomoc serwisową w przypadku wypadku, który miał miejsce na terenie kraju. Zakres wsparcia obejmuje:

 • naprawę na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu poszkodowanego (do 75 km) oraz pojazdu osoby trzeciej,
 • transport kierowcy,
 • opiekę nad zwierzęciem domowym, jego przewóz z miejsca wypadku (do 400 zł) oraz leczenie (do 1000 zł).

 

Warianty Ubezpieczenia AXA Assistance Midi i Midi Europa gwarantują pomoc w przypadku awarii, kradzieży pojazdu oraz szkód powstałych w wypadku, natomiast wariant Maxi i Maxi Europa obejmuje także pomoc podczas nagłego wypadku i zachorowania. Właściciel pojazdu może liczyć na:

 • telefoniczne wsparcie informacyjne,
 • przekazywanie pilnych informacji o zdarzeniu Assistance,
 • pomoc w ustaleniu lokalizacji oraz informacje o optymalnej trasie (w wariancie Maxi i Maxi Europa),
 • informację medyczną (w wariancie Maxi i Maxi Europa),
 • naprawę na miejscu zdarzenia (w wariancie Midi do 300 zł, Midi Europa do 200 euro, Maxi do 400 zł, Maxi Europa do 250 euro),
 • holowanie pojazdu (w wariancie Midi i Midi Europa do 150 km, a w Maxi i Maxi Europa do 250 km),
 • parkowanie pojazdu (w wariancie Midi i Midi Europa do 3 dni, a w Maxi i Maxi Europa do 4 dni),
 • wymianę żarówek, otwarcie lub holowanie pojazdu przy braku kluczy, uruchomienie pojazdu przy rozładowanym akumulatorze, pomoc przy wymianie koła (jednorazowo dla każdego zdarzenia w wariancie Midi do 300 zł, Midi Europa do 200 euro, Maxi do 400 zł, Maxi Europa do 250 euro),
 • odbiór pojazdu pomoc w przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa, holowanie przyczepy i złomowanie pojazdu (w wariancie Maxi i Maxi Europa),
 • transport pasażerów i kierowcy oraz zorganizowanie i pokrycie kosztów noclegu (w wariancie Midi i Maxi do 2 dób, w Maxi i Maxi Europa do 7 dób),
 • opiekę nad zwierzęciem domowym, jego przewóz z miejsca wypadku do sumy 400 zł oraz leczenie do 1000 zł (w wariancie Midi i Maxi),
 • pomoc administracyjna i wsparcie tłumacza (w wariancie Midi Europa i Maxi Europa),
 • samochód zastępczy w przypadku wypadku i kradzieży (w wariancie Midi i Midi Europa do 3 dni, a w Maxi i Maxi Europa do 4 dni), a także po awarii samochodu (do 5 dni wariancie Maxi i Maxi Europa),
 • opiekę oraz pomoc medyczną (w wariancie Maxi i Maxi Europa),
 • pomoc prawną poza granicami kraju.

Jak kupić polisę ubezpieczeniową? Dowiedz się więcej i ubezpiecz się!


SZCZEGÓŁY OFERTY U AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Umów się na spotkanie z Agentem i sprawdź jaką mamy dla Ciebie ofertę

+48 886 870 300


Oblicz OC AC dla twojego samochodu.png


Zapoznaj się jeszcze z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi, które posiadamy w ofercie: