Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 
Kontakt

Zadzwoń i umów

się na spotkanie

Telefon

886 870 300

COMPENSA - UBEZPIECZENIA OC AC


logo_Compensa.png

Należące do austriackiej grupy Vienna Insurance Group towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa działa na polskim rynku od 1990 roku. Ubezpieczyciel oferuje klientom indywidualnym oraz biznesowym ubezpieczenia komunikacyjne, zdrowotne, mieszkaniowe, mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. Dbałość o najwyższy standard świadczonych usług i oferta złożona z dopasowanych do potrzeb klientów produktów sprawiły, że Compensa znajduje się w czołówce największych ubezpieczycieli na polskim rynku.


Ubezpieczenie komunikacyjne COMPENSA


Jak zlikwidować szkodę w Compensie?

Szkodę w Compensie można zgłosić na kilka sposobów: wypełniając Internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody, listownie, e-mailowo na adres dokumenty@compensa.pl lub dzwoniąc na numery 801 120 000 (tel. stacjonarne) i (22) 501 61 00 (tel. komórkowe).

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów odszkodowania osobom, którym właściciel pojazdu wyrządzi szkody w wypadku lub kolizji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do kwoty 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu i 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Dodatkowo oferowane przez Compensę ubezpieczenie OC może zostać rozszerzone o darmową Zieloną Kartę.

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie autocasco pokrywa koszty naprawy pojazdu w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, a także zapewnia finansową rekompensatę w razie jego kradzieży. Dostępne w Compensie ubezpieczenie zapewnia szeroki zakres ochrony obejmujący wszelkie ryzyka (formuła „all risk”), możliwy jest także wybór zakresu ubezpieczenia dopasowanego do indywidualnych potrzeb.

Umowa ubezpieczenia AC może zostać zawarta w jednym z dwóch wariantów określających sposób likwidacji szkody częściowej - wariancie kosztorysowym lub serwisowym.

 

W ramach ubezpieczenia autocasco Compensa zwraca także dodatkowe koszty do wysokości 1000 zł, które wiążą się z:

 • parkowaniem uszkodzonego pojazdu,
 • ratowaniem pojazdu, zapobieganiem szkodzie i zmniejszaniem jej rozmiaru,
 • w ubezpieczeniu AC w opcji MOC, w przypadku gdy do uszkodzenia pojazdu doszło w kraju – holowanie pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca zamieszkania.

 

W zależności od rodzaju pojazdu dostępne są dwie opcje ubezpieczenia autocasco:

 • AC BAZA – dla samochodów osobowych i przyczep lekkich,
 • AC MOC – dla pozostałych pojazdów.

 

Pierwsza opcja ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce zarówno w kraju, jak i na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Ukrainy, Watykan oraz części europejskiej Turcji i Rosji. AC w opcji MOC obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium kraju. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie można poszerzyć także o szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium pozostałych państw europejskich.

Ubezpieczenie Assistance

Przedmiotem dostępnego w Compensie ubezpieczenia assistance jest organizacja i pokrycie kosztów związanych z udzieleniem przez ubezpieczyciela, za pośrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy assistance. Produkt ten dostępny jest dla wszystkich posiadających w Compensie ubezpieczenia komunikacyjne AC oraz OC.

Samochodowe ubezpieczenie assistance w Compensie, zapewnia pomoc ubezpieczyciela w ramach jednego z dwóch dostępnych wariantów: BAZA oraz TOP.

 

W podstawowym wariancie BAZA ochrona obejmuje udzielenie natychmiastowej pomocy, jeżeli doszło do unieruchomienia pojazdu w następstwie wypadku drogowego. W przypadku tej opcji ubezpieczenia Compensa zapewnia naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia oraz holowanie do najbliższego warsztatu samochodowego. Ponadto ubezpieczyciel takie same świadczenia gwarantuje również właścicielowi pojazdu, który został poszkodowany w wypadku z właścicielem ubezpieczonego pojazd.

Ubezpieczenie Assistance w wariancie TOP gwarantuje pomoc ubezpieczyciela, jeżeli doszło do unieruchomienia pojazdu uniemożliwiającego kontynuowanie podróży wskutek kradzieży pojazdu lub jego części, zaginięcia dokumentów, awarii i wypadku. Zakres ochrony obejmuje:

 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu samochodowego,
 • transport lub zakwaterowanie kierowcy i pasażerów do 4 dni,
 • wynajem samochodu zastępczego do 3 dni,
 • organizację i pokrycie kosztu parkingu,
 • dostarczenie samochodu po naprawie,
 • organizacja dostawy części zamiennych,
 • udzielenie wszechstronnych informacji przydatnych w czasie podróży.

Górną granicę odpowiedzialności Compensy na jedno i wszystkie zdarzenia w ramach ubezpieczenia assistance stanowi kwota:

 • w wariancie BAZA w przypadku naprawy pojazdu – równowartość 50 euro, w przypadku holowania pojazdu – równowartość 100 euro,
 • w wariancie TOP – równowartość 2.500 euro

 

Bez względu na wybrany wariant, zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia mające miejsce na terytorium Polski, państw należących do systemu Zielonej Karty oraz państw powstałych z byłego Związku Radzieckiego.

Ubezpieczenie NNW

W ramach ubezpieczenia NNW Compensa zapewnia ochronę kierowcy pojazdu oraz jego pasażerom, jeśli ucierpią oni w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa dostępna jest dla wszystkich posiadających OC lub AC w Compensie. Ochrona ubezpieczenia działa zarówno w Polsce, jak i za granicą - na terytorium krajów należących do systemu Zielonej Karty oraz innych państw powstałych z byłego Związku Radzieckiego. W ramach odszkodowania Compensa dopuszcza kilka możliwych świadczeń:

 • w przypadku śmierci w wyniku wypadku (do maksymalnie 2 lat od zdarzenia) wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 500% sumy ubezpieczenia w przypadku kierowcy pojazdu oraz 50% sumy ubezpieczenia w przypadku pasażerów pojazdu,
 • w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowani mogą otrzymać pełną sumę ubezpieczenia, jeśli uszczerbek kwalifikuje się do zaliczenia go jako 100-procentowego, a jeśli doszło do uszczerbku częściowego ubezpieczyciel wypłaca procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający procentowi szkody na zdrowiu,
 • zwrot kosztów leczenia (udowodnionych).

 

Podstawowa suma ubezpieczenia NNW to 10.000 lub 15.000 zł albo wielokrotność kwoty 10.000 zł w przedziale 20.000 – 100.000 zł.

Ubezpieczenie Zielona Karta

Zielona Karta to międzynarodowy dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC, który zapewnia ochronę w trakcie wyjazdów zagranicznych. Ubezpieczenie to gwarantuje ochronę kierowcom poza granicami Polski w momencie powstania szkody wyrządzonej osobom trzecim na terenie następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina.

Jak kupić polisę ubezpieczeniową? Dowiedz się więcej i ubezpiecz się!


SZCZEGÓŁY OFERTY U AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Umów się na spotkanie z Agentem i sprawdź jaką mamy dla Ciebie ofertę

+48 886 870 300


Oblicz OC AC dla twojego samochodu.png


Zapoznaj się jeszcze z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi, które posiadamy w ofercie: