Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 
Kontakt

Zadzwoń i umów

się na spotkanie

Telefon

886 870 300

ERGO HESTIA - UBEZPIECZENIE OC AC


logo_Ergo Hestia.png

Zaufanie, odpowiedzialność i wsparcie to cechy, którymi można opisać Towarzystwo Ubezpieczeniowe Hestia. Ergo Hestia to jedna z największych instytucji na polskim rynku oferuje kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i na życie. Ergo Hestia swoją działalność rozpoczęła w 1991 roku. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe obejmuje wszystkie obszary ryzyka: komunikację, dom i mieszkanie, podróże, biznes, zdrowie i życie.  Firma zbudowała stabilną pozycję na rynku polskich ubezpieczycieli. Przez klientów Ergo Hestia doceniana jest przede wszystkim za prowadzenie sprawnego systemu likwidacji szkód.


Ubezpieczenie komunikacyjne Ergo Hestia


Jak zlikwidować szkodę w Ergo Hestii?

Procedurę likwidacji szkód najłatwiej przeprowadzić za pośrednictwem internetowego eKonta ubezpieczeniowego wchodząc na stronę www.ekonto.ergohestia.pl, korzystając z zamieszczonego na stronie formularza https://www.ergohestia.pl/zglos-szkode, drogą telefoniczną za pośrednictwem czynnej całą dobę infolinii pod numerami 801 107 107 (z telefonu stacjonarnego) i (58) 555 55 55 (z telefonu komórkowego lub zagranicy), a także listownie na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot i faksem pod numer (58) 555 60 61.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC chroni kierowcę na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego. Odpowiedzialność Ergo Hestii zamyka się w kwocie 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu i 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto sam ubezpieczony w ramach udostępnianej przez Ergo Hestię bezpośredniej likwidacji szkód, liczyć może na finansową rekompensatę wypłacaną przez ubezpieczyciela wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone.

Ubezpieczenie Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych

W swej podstawowej postaci ubezpieczenie AC Ergo Hestii obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu (np. samochodu czy motocykla) w wyniku:

 • zderzenia się pojazdów,
 • kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (np. zwierzętami lub elementami pobocza),
 • działania osób trzecich, pożaru czy działania sił przyrody,
 • zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego w zewnętrznym bagażniku z przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.


Umowa ubezpieczenia AC może zostać zawarta w wariancie kosztorysowym, Sieć Partnerska lub ASO – różni jest sposób likwidacji szkody częściowej.

AC można dodatkowo rozszerzyć o ryzyko kradzieży pojazdu wraz z wyposażeniem oraz utraty bądź zniszczenia kluczyków lub innych urządzeń służących do otwierania i uruchamiania pojazdu.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażera

W ramach ubezpieczenia NNW Ergo Hestia zapewnia ochronę kierowcy pojazdu oraz jego pasażerom, jeśli ucierpią oni w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Ubezpieczenie działa w Polsce, jak i za granicą. W ramach odszkodowania Ergo Hestia dopuszcza kilka możliwych świadczeń:

 • w przypadku śmierci w wyniku wypadku (do maksymalnie 2 lat od zdarzenia) wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,
 • w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowani mogą otrzymać pełną sumę ubezpieczenia, jeśli uszczerbek kwalifikuje się do zaliczenia go jako 100-procentowego, a jeśli doszło do uszczerbku częściowego ubezpieczyciel wypłaca procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający procentowi szkody na zdrowiu,
 • ubezpieczyciel może wypłacić zasiłek dzienny od 10 dnia po wypadku,
 • zwrot kosztów leczenia (udowodnionych),
 • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez czy innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów stomatologicznych.


Podstawowa suma ubezpieczenia NNW musi zawierać się w przedziale od 5.000 do 30.000 zł, jednak istnieje możliwość indywidualnego podwyższenia tych kwot.

Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance

Samochodowe ubezpieczenie assistance w Ergo Hestii zapewnia pomoc ubezpieczyciela w ramach jednego z czterech dostępnych wariantów. W najprostszym wariancie Mini suma ubezpieczenia wynosi 5.000 zł, a ochrona obejmuje szkody powstałe w Polsce polegające na zderzeniu się pojazdów – w tym przypadku Ergo Hestia wyłącznie zapewnia holowanie do 150 km oraz dostęp do infolinii pomocowej.

Pozostałe trzy warianty Hestia Car Assistance (Standard, Premium i Prestiż) obejmują następujące przyczyny szkód:

 • wypadki (identycznie, jak w przypadku AC),
 • awaria,
 • unieruchomienie pojazdu,
 • kradzież pojazdu.

 

Wariant Standard (suma ubezpieczenia: 15.000 zł) obowiązuje przy szkodach powstałych na terytorium Europy, Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu (wyłączone są niektóre szkody na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy). Właściciel pojazdu może liczyć na:

 • 2-krotne holowanie do 150 km,
 • dowóz paliwa
 •  2-krotną naprawę na miejscu zdarzenia,
 • transport przyczepy do 150 km,
 • na pojazd zastępczy po kradzieży (segment B, dostępny przez 2 dni)
 • dostęp do infolinii pomocowej.

 

Hestia Car Assistance w wariancie Premium (suma ubezpieczenia: 15.000 zł) obowiązuje na tym samym terenie co Standard. Zakres pomocy, jaką może otrzymać posiadacz polisy AC:

 • na 2-krotne holowanie do 250 km,
 • dowóz paliwa
 • naprawę na miejscu zdarzenia bez limitu,
 • transport przyczepy do 250 km,
 • pojazd zastępczy (segment B) dostępny przez 5 dni w przypadku kradzieży oraz wypadku,
 • zmiennika kierowcy,
 • organizacja i pokrycie kosztów 2-dniowego zakwaterowania,
 • dostęp do infolinii pomocowej.

 

Wariant Prestiż (suma ubezpieczenia: 15.000 zł; dostępny wyłącznie dla samochodów osobowych, których wiek nie przekracza 7 lat) obowiązuje na tym samym obszarze, co dwa powyższe warianty Hestia Car Assistance. Posiadacz tego pakietu otrzymuje pomoc w następującym zakresie:

 • holowanie bez limitu w Polsce i do 500 km za granicą,
 • dowóz paliwa
 • naprawę na miejscu zdarzenia bez limitu,
 • transport przyczepy bez limitu kilometrów w Polsce i za granicą do 500 km,
 • pojazd zastępczy (segment C dla posiadacza pojazdu klasy A-D; segment D dla właścicieli pojazdów z segmentu powyżej D) dostępny do 10 dni po wypadku, do 15 dni po kradzieży i 2-krotnie do 5 dni po awarii lub unieruchomieniu pojazdu,
 • zmiennika kierowcy,
 • organizacja i pokrycie kosztów 3-dniowego zakwaterowania,
 • organizacja i pokrycie kosztów kontynuacji podróży,
 • pokrycie kosztów parkingu strzeżonego (do 300 zł),
 • odbiór i dostarczenie naprawionego pojazdu,
 • legalne złomowanie,
 • opiekę psychologa (do 5 wizyt),
 • dostęp do infolinii pomocowej.

Ubezpieczenie Szyb Samochodowych

Produkt Ergo Hestii zapewnia właścicielom samochodów organizowanie i pokrywanie kosztów wymiany szyb samochodowych każdego rodzaju (przedniej, tylnej oraz bocznych). Aby otrzymać świadczenie, wymiana szyb musi odbyć się w punkcie wskazanym przez Ergo Hestię. W ramach ubezpieczenia poszkodowany kierowca może liczyć również na:

 • pokrycie lub zwrot kosztów holowania – w przypadku, gdy po szkodzie jazda nie mogła być kontynuowana,
 • zwrot kosztów parkingu do 48 godzin, jeśli naprawa w ramach ubezpieczenie nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia szkody.


Ochrona ubezpieczeniowa szyb samochodowych w Ergo Hestia obejmuje zdarzenia powstałe na terenie Polski, a suma ubezpieczenia wynosi 5.000 zł (jest pomniejszana o wartość każdej zgłoszonej szkody).

Ubezpieczenie Ochrony Utraty Zniżki OC

Ochronę utraty zniżek można dołączyć za dodatkową opłatą do obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu. To ubezpieczenie gwarantuje zachowanie przysługujących kierowcy zniżek za bezszkodową kontynuację polisy OC, gdy w okresie ubezpieczenia dojdzie do jednej szkody. W przypadku większej liczby szkód, Ergo Hestia przy obliczaniu kolejnej składki nie bierze pod uwagę pierwszej z nich. Ubezpieczenie ochrona utraty zniżek jest dostępna dla kierowców posiadających przynajmniej 20% zniżki na OC, którzy mają co najmniej 26 lat i w ciągu 12 miesięcy poprzedzających kupno polisy nie mieli żadnej szkody.

Jak kupić polisę ubezpieczeniową? Dowiedz się więcej i ubezpiecz się!


SZCZEGÓŁY OFERTY U AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Umów się na spotkanie z Agentem i sprawdź jaką mamy dla Ciebie ofertę

+48 886 870 300


Oblicz OC AC dla twojego samochodu.png


Zapoznaj się jeszcze z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi, które posiadamy w ofercie: