Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 
Kontakt

Zadzwoń i umów

się na spotkanie

Telefon

886 870 300

GENERALI - UBEZPIECZENIE OC AC


logo_Generali.png

W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1999 r. Stale buduje swoją siłę stawiając na zdywersyfikowany model biznesowy oparty na trzech kluczowych obszarach: ochronie majątku i życia Klientów indywidualnych, zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi oraz ubezpieczeniach korporacyjnych. Generali stawia na długoterminową współpracę z Klientami kompleksowo chroniąc to, co najcenniejsze, na każdym etapie ich życia i rozwoju. Generali obserwując światowe trendy buduje ubezpieczenia przyszłości poprzez odpowiednie dostosowywanie się do zmian, które dotykają naszych Klientów i partnerów biznesowych każdego dnia.


Ubezpieczenie komunikacyjne Generali


Jak zlikwidować szkodę w Generali?

Rozpoczęcie procesu likwidacji szkody jest możliwe za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Generali, pod numerem 913 913 913 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub adresu e-mail: szkody@generali.pl. Jeśli zajdzie konieczność przesłania dokumentów związanych z likwidacją szkody, najlepiej skorzystać w tym celu z formularza online.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zapewnia ochronę kierowcy na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego. Odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu i 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto kierowca kupując OC w Generali w cenie ubezpieczenia otrzymuje również podstawowy pakiet assistance oraz Zieloną Kartę.

Ubezpieczenie Autocasco

Ochroną ubezpieczenia autocasco w Generali objąć można pojazd (którego wiek nie przekracza 12 lat) oraz jego dodatkowe wyposażenie i przewożony w nim bagaż podróżny. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w skutek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży (za wyjątkiem motocykli). Odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy do uszkodzenia pojazdu dojdzie w Polsce lub na terytorium krajów europejskich, z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu w Białorusi, Rosji i Ukrainie.

Ubezpieczenie Generali Auto Assistance

 

Dostępne w Generali samochodowe ubezpieczenie assistance obejmuje organizację i pokrycie kosztów świadczeń w zakresie zależnym od wybranego wariantu polisy.

 

W wariancie Standardświadczenia assistance organizowane są jedynie w kraju i obejmują:
 • pomoc informacyjną,
 • przekazywanie niezbędnych informacji wskazanej przez Ubezpieczonego osobie,
 • holowanie pojazdu ubezpieczonegp (maksymalnie do 100 km) oraz holowanie pojazdu osoby poszkodowanej,
 • samochód zastępczy (do 3 dni).

Suma ubezpieczenia dla jednego wypadku wynosi 1 tys. zł.

 

Pakiet Komfortzapewnia wsparcie ubezpieczyciela zarówno w kraju, jak i pozostałych państwach europejskich. Dostępne w tym wariancie polisy świadczenia obejmują:
 • pomoc informacyjną,
 • przekazywanie niezbędnych informacji wskazanej przez Ubezpieczonego osobie,
 • pomoc tłumacza,
 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie ubezpieczonego pojazdu oraz pojazdu osoby poszkodowanej,
 • zorganizowanie zakwaterowania, kontynuacji podróży lub kierowcy zastępczego,
 • samochód zastępczy (nawet do 5 dni).

Suma ubezpieczenia dla jednego wypadku wynosi 5 tys. zł.


Najbardziej kompleksową pomoc ubezpieczyciela zapewnia wariant Lux obejmujący następujące świadczenia:

 • pomoc informacyjną,
 • przekazywanie niezbędnych informacji wskazanej przez Ubezpieczonego osobie,
 • pomoc tłumacza,
 • usługi concierge,
 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie ubezpieczonego pojazdu oraz pojazdu osoby poszkodowanej,
 • zorganizowanie zakwaterowania, kontynuacji podróży lub kierowcy zastępczego,
 • samochód zastępczy (nawet do 10 dni).

Suma ubezpieczenia dla jednego wypadku wynosi 20 tys. zł.

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów

Ubezpieczenie NNW oferowane przez Generali obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu.

Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i poza jej granicami. W ramach ubezpieczenia Generali zapewnia świadczenia polegające na:

 •  odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,
 •  odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,
 •  zasiłku za pobyt w szpitalu,
 •   w przypadku śmierci zwrot kosztów związanych z organizacją pogrzebu.

Suma ubezpieczenia NNW wybierana jest w momencie podpisywania polisy i mieści się w przedziale od 3 do 100 tys. zł.

Ubezpieczenie Szyb

Przedmiotem ubezpieczenia szyb dostępnego w Generali są elementy szklane zamontowane w pojeździe. W ramach tej usługi ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy lub wymiany wszystkich szyb samochodowych. Suma ubezpieczenia mieści się w przedziale od 3 do 6 tys. zł i ulega zmniejszeniu o kwotę wypłacanego odszkodowania.

Ubezpieczenie Bagażu

Przedmiotem ubezpieczenia bagażu dostępnego w Generali są przedmioty osobistego użytku przewożone wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach zamontowanych na dachu tego pojazdu. Ochrona obejmuje szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy osobistych i sprzętu elektronicznego w wyniku wypadku komunikacyjnego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w kraju oraz na terytorium krajów europejskich.

Jak kupić polisę ubezpieczeniową? Dowiedz się więcej i ubezpiecz się!


SZCZEGÓŁY OFERTY U AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Umów się na spotkanie z Agentem i sprawdź jaką mamy dla Ciebie ofertę

+48 886 870 300


Oblicz OC AC dla twojego samochodu.png


Zapoznaj się jeszcze z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi, które posiadamy w ofercie: