Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 
Kontakt

Zadzwoń i umów

się na spotkanie

Telefon

886 870 300

PROAMA - UBEZPIECZENIE OC AC


logo_Proama.png

Proama jest częścią Grupy Generali, jednej z największych na świecie i czołowych w Europie firm ubezpieczeniowych. Towarzystwo oferuje swoim klientom ubezpieczenia OC i AC, osobowe i mieszkaniowe wraz z szerokim wachlarzem produktów dodatkowych. Proama proponuje najwyższą na rynku, 70-procentową zniżkę na ubezpieczenia komunikacyjne dla bezszkodowych kierowców. Ubezpieczyciel jest doceniany również dzięki skutecznej likwidacji szkód i sprawnym wypłatom świadczeń.


Ubezpieczenie komunikacyjne PROAMA


Jak zlikwidować szkodę w Proamie?

Aby rozpocząć proces likwidacji szkód, należy skontaktować się z Działem Likwidacji Szkód pod numerem 815 815 815.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC chroni ubezpieczonego kierowcę na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego – odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu i 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne w Proamie oferowane jest wraz z assistance wypadkowym zapewniającym usługi pomocowe, nielimitowany dostęp do telefonicznego serwisu informacyjnego oraz Zieloną Kartę.

Ubezpieczenie Autocasco

Autocasco w Proamie pokrywa koszty naprawy samochodu i jego wyposażenia uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych, a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży (tzw. ubezpieczenie all risks). Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy do uszkodzenia pojazdu doszło zarówno w kraju oraz państw europejskich, z wyłączeniem kradzieży lub jej usiłowania na terytorium Białorusi i Ukrainy.

W zależności od wieku pojazdu umowę zawiera się w dwóch wariantach:

 • Casco ASO – dla pojazdów, których wiek nie przekracza 12 lat,
 • Casco Komfortowy – dla pojazdów, których wiek przekracza 5 lat i nie przekracza 12 lat.

Wariant ubezpieczenia Casco ASO zapewnia wybór pomiędzy możliwością likwidacji szkody: - w Autoryzowanym Serwisie Obsługi (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),

 • w dowolnym innym warsztacie (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),
 • na podstawie wyceny Proama

W przypadku ubezpieczenia Casco Komfortowy posiadacz pojazdu może dokonać wyboru pomiędzy likwidacją szkody:

 • w warsztacie, bez uwzględnienia amortyzacji części (bezgotówkowo lub poprzez zwrot kosztów po przedstawieniu faktur),
 • na podstawie wyceny Proama,

Bez względu na wybrany pakiet, po naprawie uszkodzonego w wyniku wypadku pojazdu zostanie on odwieziony z warsztatu pod wskazany przez Klienta adres.

Autocasco dostępne w Proamie jest produktem elastycznym, umożliwiającym dostosowanie zakresu pakietu do potrzeb i możliwości właściciela pojazdu.

Ubezpieczenie Assistance

Zakres ubezpieczenia assistance obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia pomocy technicznej, organizacyjnej, informacyjnej i medycznej. Zakres wsparcia w ramach samochodowego assistance Proamy zależny jest od wybranego wariantu.

Na udostępniany wraz z polisami OC i AC pakiet Assistance Wypadkowy składają się organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia, holowanie do 100 km, holowanie pojazdu osoby poszkodowanej oraz nielimitowany dostęp do serwisu telefonicznego z informacjami przydatnymi dla zmotoryzowanych.

 

Wszechstronnego wsparcia w przypadku kradzieży pojazdu, wypadku drogowego lub innych zdarzeń zapewnia wariant Midi Assistance. W ramach tego pakietu ubezpieczyciel zapewnia usługi pomocowe w zakresie:

 • naprawy pojazdu na miejscu wypadku,
 • dostarczenia paliwa,
 • pomocy w przypadku: wlania niewłaściwego typu paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu, rozładowania akumulatora czy uszkodzenia opony,
 • samochodu zastępczego w przypadku kradzieży lub wypadku do 3 dni,
 • holowania samochodu do limitu 500 zł,
 • odwiezienie samochodu po wypadku lub awarii,
 • zwrot kosztów korzystania z taksówki w przypadku kradzieży lub wypadku (do 3 dni),
 • organizację przejazdu osoby bliskiej,
 • dostęp do infolinii medycznej,
 • dostęp do serwisu informacyjnego dla kierowców.

Najpełniejszy pakiet usług pomocowych zapewnia wariant Super Assistance, dzięki któremu ubezpieczony otrzyma pomoc nie tylko w wyniku wypadku, ale również w przypadku awarii oraz kradzieży auta. Posiadacz tego wariantu otrzymuje pomoc w następującym zakresie:

 • naprawy pojazdu na miejscu wypadku,
 • holowania bez ograniczeń na terenie Polski i do 500 km na terenie UE,
 • samochód zastępczego w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku do 7 dni,
 • dostarczenia paliwa,
 • pomocy ubezpieczyciela w przypadku: wlania niewłaściwego typu paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu, rozładowania akumulatora czy uszkodzenia opony,
 • odwiezienia naprawionego samochodu po wypadku lub awarii,
 • zwrotu kosztów korzystania z taksówki w przypadku kradzieży, awarii lub wypadku do 7 dni na terenie Polski,
 • dostarczenia części zamiennych,
 • transportu osoby ubezpieczonej do placówki medycznej,
 • hospitalizacji kierowcy i pasażerów samochodu podczas pobytu za granicą,
 • organizacji przejazdu osoby bliskiej,
 • usługi tłumacza do 500 zł,
 • dostępu do infolinii medycznej,
 • dostępu do serwisu informacyjnego dla kierowców.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Oferowane przez Proamę ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i pozostałych państw europejskich.

W ramach ubezpieczenia Proama zapewnia świadczenia polegające na:

 • odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,
 • odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku trwałego,
 • zwrotu kosztów leczeni, rehabilitacji oraz środków ortopedycznych do wysokości 15% sumy ubezpieczenia,
 • sfinansowaniu szkolenia zawodowego w przypadku gdy uszczerbek na zdrowiu nie pozwala na dotychczasową pracę,
 • sfinansowaniu operacji plastycznej do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

Zielona Karta

Zielona Karta to międzynarodowy dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC, który zapewnia ochronę w trakcie wyjazdów zagranicznych. Ubezpieczenie to gwarantuje ochronę kierowcom poza granicami Polski w momencie powstania szkody wyrządzonej osobom trzecim na terenie następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina.

Ubezpieczenie Wsparcia Dziecka

W ramach komunikacyjnej polisy Wsparcia Dziecka ubezpieczyciel udziela cyklicznego wsparcia materialnego dla dziecka, które w wyniku wypadku komunikacyjnego utraci jednego lub dwoje rodziców. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie wypadki komunikacyjne w związku z ruchem jakiegokolwiek pojazdu, któremu uległ ubezpieczony jako kierujący lub pasażer, rowerzysta albo pieszy.

Wsparcie finansowe jest wypłacane osieroconym dzieciom, w ramach renty miesięcznej przez okres jednego roku. W przypadku śmierci jednego ubezpieczonego świadczenie wynosi 1 000 zł miesięcznie w podziale na wszystkich uprawnionych, a w przypadku utraty obojga rodziców dzieci otrzymują do podziału 4 000 zł miesięcznie.

Jak kupić polisę ubezpieczeniową? Dowiedz się więcej i ubezpiecz się!


SZCZEGÓŁY OFERTY U AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Umów się na spotkanie z Agentem i sprawdź jaką mamy dla Ciebie ofertę

+48 886 870 300


Oblicz OC AC dla twojego samochodu.png


Zapoznaj się jeszcze z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi, które posiadamy w ofercie: