Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 
Kontakt

Zadzwoń i umów

się na spotkanie

Telefon

886 870 300

PZU - UBEZPIECZENIE OC AC


logo_Pzu.png

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest największym Towarzystwem Ubezpieczeniowym w Polsce. Firma powstała w 1803 roku. PZU zajmuje czołową pozycję w kraju zarówno pod względem wysokości obrotów, jak i liczby klientów. Dzięki blisko 200 produktom PZU oferuje kompleksową ochronę w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, na życie oraz pozostałych ubezpieczeń osobowych. PZU jest jedną z najlepiej rozpoznawanych marek w Polsce.


Ubezpieczenie komunikacyjne PZU


Jak zlikwidować szkodę w PZU?

Zgłoszenia szkody można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej ubezpieczyciela https://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia, telefonicznie za pośrednictwem całodobowej infolinii pod numerami 801 102 102 i (22) 566 55 55, osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU lub na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem). Wymagane dokumenty do szkody można dosłać poprzez formularz online, za pośrednictwem poczty email na adres kontakt@pzu.pl, faksem na numer (22) 410 21 02 lub listownie na adres Contact Center Grupy PZU ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów odszkodowania osobom, którym właściciel pojazdu wyrządzi szkody w wypadku lub kolizji. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do kwoty 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu i 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto sam ubezpieczony w ramach bezpośredniej likwidacji szkód może liczyć na finansową rekompensatę wypłacaną przez PZU wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone. Podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne w PZU oferowane jest wraz z komfortowym assistance zapewniającym usługi pomocowe m.in. zorganizowanie naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia oraz holowanie.

Ubezpieczenie Autocasco

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczenia Autocasco w PZU obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części oraz wyposażenia. Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy do uszkodzenia pojazdu doszło zarówno w kraju, jak i na terytorium państw Europy oraz w Algierii, Maroko, Izraela i Tunezji.

 

Ochrona ubezpieczenia autocasco w PZU obejmuje zdarzenia powstałe wskutek:

 • zderzenia z innymi pojazdami,
 • kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (zwierzętami lub przedmiotami)
 • działania osób trzecich, czy siły przyrody (pożar, powódź i inne żywioły)
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
 • uszkodzenia powstałego po włamaniu do pojazdu.

 

W zależności od wieku pojazdu umowę zawiera się w dwóch wariantach określających sposób likwidacji szkody częściowej:

 • wariant serwisowy, polecany w przypadku pojazdów do 3 roku eksploatacji (w naprawie użyte zostaną wyłącznie części oryginalne),
 • wariant optymalny, rekomendowany dla starszych pojazdów (naprawa przy pomocy zamienników części oryginalnych).

 

Autocasco w PZU jest produktem elastycznym, umożliwiającym dostosowanie zakresu i wysokości składki do potrzeb i możliwości właściciela pojazdu. Za dodatkową opłatą można zapewnić sobie pełną obsługę serwisową i w przypadku szkody skorzystać z:

 • PZU Auto Non Stop zapewniającego naprawę uszkodzonego pojazdu oraz samochód zastępczy na cały okres jej trwania, a także dostarczenie i odebranie pozostawionego w warsztacie pojazdu,
 • gwarancji niezmiennej wartości pojazdu,
 • stałej sumy ubezpieczenia,
 • rekompensaty za uszkodzony lub skradziony bagaż.

Ubezpieczenie Minicasco

Minicasco to pakiet ubezpieczenia przeznaczony dla właścicieli samochodów, którzy nie potrzebują pełnej ochrony dostępnej w pakiecie ubezpieczenia AC. Minicasco w PZU gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku szkód, na które posiadacz pojazdu nie miał wpływu. Są to:

 • zderzenia ze zwierzętami,
 • kradzież samochodu jego części lub wyposażenia,
 • uszkodzenia powstałe wskutek włamania,
 • działania burzy, gradu, powodzi lub innych żywiołów.

 

AC w wersji mini nie zapewni finansowej rekompensaty za szkody powstałe z winy samego kierowcy, odszkodowanie nie przysługuje także poszkodowanemu po zderzeniu z innym pojazdem lub przedmiotem np. drzewem czy domem.

PZU Pomoc w drodze (Assistance)

Zakres PZU Pomoc w drodze obejmuje pomoc techniczną, organizacyjną, informacyjną i medyczną, z której można skorzystać nie więcej niż 2 razy. Zakres wsparcia w ramach samochodowego assistance PZU zależy jest od wybranego wariantu.

 

Na udostępniany wraz z polisami OC i AC pakiet Komfort składają się organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia, holowanie do 150 km, wynajem samochodu zastępczego, pomoc informacyjną i inne podstawowe usługi samochodowego assistance. PZU zapewnia również organizację naprawy lub holowania i postoju innego unieruchomionego podczas zdarzenia pojazdu.

 

Dostęp do wszechstronnego wsparcia zapewnia z kolei wariant Super, który oprócz standardowego zakresu usług gwarantuje pomoc PZU również gdy:

 • wskutek wypadku, awarii czy nagłego zachorowania zaistnieje potrzeba skorzystania z noclegu, opieki nad dziećmi, transportu zwierząt,
 • pojazd zostanie skradziony,
 • kluczyki zatrzasną się w samochodzie,
 • zabraknie paliwa,
 • przepali się żarówka
 • rozładuje się akumulator.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie NNW oferowane przez PZU obejmuje ochroną kierowcę pojazdu i podróżujących z nim pasażerów, jeśli ucierpią w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i poza jej granicami.

 

W ramach ubezpieczenia PZU zapewnia świadczenia polegające na:

 • odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,
 • zasiłku za pobyt w szpitalu do 60 dni,
 • jednorazowym świadczeniu za uciążliwe leczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia,
 • zwrotu kosztów leczeni, rehabilitacji oraz środków ortopedycznych,
 • sfinansowaniu szkolenia zawodowego w przypadku gdy uszczerbek na zdrowiu nie pozwala na dotychczasową pracę,
 • w przypadku śmierci zwrot kosztów związanych z organizacją pogrzebu.

 

Suma ubezpieczenia musi być wielokrotnością 1 tys. zł i zawierać się w przedziale od 5 tys. do 100 tys. zł.

 

PZU w ofercie udostępnia także poszerzony pakiet ubezpieczenia NNW Max, gwarantujący ochronę bez względu na to jakim pojazdem porusza się ubezpieczony i czy jest kierowcą/ pasażerem. Dodatkowo ten wariant polisy zapewnia świadczenie w przypadku niezdolności do wykonywania pracy.

Ubezpieczenie PZU Auto Szyba

Ubezpieczenie szyb to produkt dostępny dla wszystkich posiadających w PZU polisy OC i AC. W ramach tej usługi ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy lub wymiany wszystkich szyb samochodowych. Ponadto na zamontowaną szybę i wykonaną usługę daje bezterminową gwarancję. A w przypadku gdy uszkodzona szyba uniemożliwia kontynuację podróży liczyć można na holowanie i konieczne wsparcie w ramach assistance.

 

Suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż 10 tys. zł. W przypadku samochodów osobowych nie może być jednak niższa niż 2 tys. zł, natomiast ciężarowych do 3,5 tony musi wynosić przynajmniej 3 tys. zł.

Ubezpieczenie Ochrony Zniżek

Za dodatkową opłatą do obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu można dołączyć ochronę przed utratą wypracowanych za bezszkodową jazdę zniżek. Ubezpieczenie to gwarantuje zachowanie przysługujących kierowcy zniżek otrzymanych za kontynuację polisy OC, nawet w przypadku wypłaty odszkodowania.

Jak kupić polisę ubezpieczeniową? Dowiedz się więcej i ubezpiecz się!


SZCZEGÓŁY OFERTY U AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Umów się na spotkanie z Agentem i sprawdź jaką mamy dla Ciebie ofertę

+48 886 870 300


Oblicz OC AC dla twojego samochodu.png


Zapoznaj się jeszcze z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi, które posiadamy w ofercie: