Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

 
Kontakt

Zadzwoń i umów

się na spotkanie

Telefon

886 870 300

YOU CAN DRIVE - UBEZPIECZENIE OC AC


logo_Ycd.png

You Can Drive to nowa marka Grupy Ergo Hestia, związana z internetową sprzedażą prostych ubezpieczeń komunikacyjnych, podróżnych oraz mieszkaniowych. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób młodych, często cenowo dyskryminowanych przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe. W You Can Drive nie pobiera żadnych zwyżek związanych z młodym wiekiem Ubezpieczonego.


Ubezpieczenie komunikacyjne You Can Drive


Jak zlikwidować szkodę w You Can Drive?

Proces likwidacji rozpoczyna się poprzez zgłoszenie szkody w formularzu dostępnym po zalogowaniu się na indywidualnym eKoncie lub na infolinii pod numerami
0 801 55 50 50 i (58) 555 50 50.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (Ubezpieczenie OC)

OC chroni ubezpieczonego kierowcę na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego – odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu i 5 mln euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. You Can Drive to marka Grupy Ergo Hestii, a jej klienci mogą likwidować szkody korzystając z sprawdzonego systemu ubezpieczyciela. Dodatkowo w ramach udostępnianej przez Ergo Hestię bezpośredniej likwidacji szkód, sam ubezpieczony liczyć może na finansową rekompensatę wypłacaną przez ubezpieczyciela wtedy, gdy podczas kolizji to jego auto zostanie uszkodzone.

Ubezpieczenie Pojazdów Mechanicznych Od Utraty, Zniszczenia Lub Uszkodzenia (Ubezpieczenie AC)

Dostępna w You Can Drive ochrona ubezpieczenia AC obejmuje samochód (którego wiek nie przekracza 12 lat) wraz z jego wyposażeniem. Polisa obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu, które wystąpiły w granicach geograficznych Europy, z wyjątkiem Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. W swej podstawowej postaci zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia się pojazdów,
 • kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (np. zwierzętami lub elementami pobocza),
 • działania osób trzecich, pożaru czy działania sił przyrody,
 • zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego w zewnętrznym bagażniku z przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.

 

Opłacając dodatkową składkę można objąć ochroną ubezpieczeniową także szkody powstałe wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia. Umowa ubezpieczenia AC może zostać zawarta w wariancie kosztorysowym lub serwisowym określającym sposób likwidacji szkody częściowej.

Ubezpieczenie Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy - Auto Pomoc (Assistance)

Samochodowe ubezpieczenie assistance w You Can Drive, zapewnia natychmiastowe udzielenie pomoc ubezpieczyciela w ramach jednego z czterech dostępnych wariantów. W najprostszym wariancie Basic ochrona obejmuje szkody powstałe w Polsce polegające na zderzeniu się pojazdów

 • w tym przypadku ubezpieczyciel zapewnia wyłącznie holowanie do 100 km (do kwoty 800 zł).

W pozostałych wariantach z natychmiastowej pomocy ubezpieczyciela można skorzystać w przypadku:

 • zderzenia się pojazdów,
 • kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (np. zwierzętami lub elementami pobocza),
 • działania osób trzecich, pożaru czy działania sił przyrody,
 • zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego w zewnętrznym bagażniku z przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
 • kradzieży pojazdu lub jego kół (pod warunkiem wykupienia dodatkowej opcji kradzieży w ramach AC You Can Drive),
 • awarii i unieruchomieniu pojazdu powyżej 30 km od miejsca zamieszkania,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.

Warianty Standard Polska oraz Standard Europa różnią się zakresem terytorialnym oraz wysokością sumy ubezpieczenia (dla ubezpieczenia krajowego to 5 tys. zł, a dla polisy o zasięgu europejskim 8 tys. zł). W obu wariantach zakres udzielanych świadczeń jest identyczny i obejmuje organizację i pokrycie kosztów:

 • naprawy samochodu na miejscu zdarzenia (limit na jedno zdarzenie 400 zł),
 • holowania pojazdu na odległość 100 km,
 • parkingu strzeżonego (do 2 dni i maksymalnie 200 zł na jedno zdarzenie).

Najbardziej kompleksowe świadczenia samochodowego assistance zapewnia wariant Premium, w którym łączny limit dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia obejmuje 10 tys. zł. Zakres terytorialny polisy obejmuje kraje europejskie z wyłączeniem Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Zakres udzielanych przez ubezpieczyciela świadczeń obejmuje organizację i pokrycie kosztów:

 • naprawy samochodu na miejscu zdarzenia (limit na jedno krajowe zdarzenie 400 zł i zagraniczne 800 zł),
 • holowania pojazdu na odległość 100 km,
 • parkingu strzeżonego (do 2 dni i maksymalnie 200 zł na jedno zdarzenie),
 • złomowania samochodu (do kwoty 600 zł),
 • zakwaterowania (do 3 dób) lub organizacji transportu do miejsca docelowego podróży lub miejsca zameldowania.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów (Ubezpieczenie NNW)

W ramach ubezpieczenia NNW You Can Drive zapewnia ochronę kierowcy pojazdu lub dodatkowo można polisę rozszerzyć również o zapewnienie ochrony pasażerów, jeśli ucierpią oni w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa działa zarówno w Polsce, jak i na terytorium pozostałych krajów europejskich (z wyjątkiem Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy). W ramach odszkodowania You Can Drive dopuszcza kilka możliwych świadczeń:

 • w przypadku śmierci w wyniku wypadku (do maksymalnie 180 dni od zdarzenia) wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia,
 • w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowani mogą otrzymać pełną sumę ubezpieczenia, jeśli uszczerbek kwalifikuje się do zaliczenia go jako 100-procentowego, a jeśli doszło do uszczerbku częściowego ubezpieczyciel wypłaca procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający procentowi szkody na zdrowiu.

 

Suma ubezpieczenia NNW może wynosić 15 tys. zł lub 30 tys. zł na osobę i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie Naprawy Lub Wymiany Szyb – Auto Szyby (Ubezpieczenie szyb)

Ubezpieczenie szyb to oferowany przez You Can Drive produkt zapewniający właścicielom samochodów zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany lub naprawy szyby czołowej, tylnej oraz bocznych. Aby otrzymać świadczenie, wymiana szyb musi odbyć się w punkcie wskazanym przez ubezpieczyciela. Ochroną szyb samochodowych You Can Drive obejmuje zdarzenia powstałe na terenie Polski, a suma ubezpieczenia wynosi 3,5 tys. zł (jest pomniejszana o wartość każdej zgłoszonej szkody).

Ubezpieczenie Bagażu

Przedmiotem ubezpieczenia bagażu w You Can Drive są przedmioty osobistego użytku przewożone wewnątrz pojazdu oraz na lub w bagażnikach zewnętrznych tego pojazdu. Ochrona obejmuje bagaż (odzież, sprzęt sportowy, laptop, tablet, aparat fotograficzny, a także telefon komórkowy) będące własnością właściciela oraz podróżujących wraz z nim pasażerów.

Produkt oferowany przez You Can Drive zapewnia świadczenia, z których można skorzystać w przypadku:

 • zderzenia się pojazdów,
 • kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (np. zwierzętami lub elementami pobocza),
 • działania osób trzecich, pożaru czy działania sił przyrody,
 • zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego w zewnętrznym bagażniku z przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terytorium Europy, z wyłączeniem Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Jak kupić polisę ubezpieczeniową? Dowiedz się więcej i ubezpiecz się!


SZCZEGÓŁY OFERTY U AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Umów się na spotkanie z Agentem i sprawdź jaką mamy dla Ciebie ofertę

+48 886 870 300


Oblicz OC AC dla twojego samochodu.png


Zapoznaj się jeszcze z innymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi, które posiadamy w ofercie: